10. MISTER VORKY – SELEKCIJA JEDNOMINUTNIH FILMOVA

Marko Kostić, umetnički direktor Festivala i selektor jednominutnih filmova (filmski reditelj i kritičar, Beograd)
 

Reč selektora:

 
Na ovogodišnjem jubilarnom desetom izdanju Međunarodnog festivala filmske umetnosti Mister Vorky, selekcija jednominutnog filma pokazala se kao jedna od najboljih do sad, pa stoga pruža povod za malu rekapitulaciju festivala. Od svoga prvog izdanja “Mister Vorky” je igrao važnu ulogu u promociji jednominutne forme 

– tako da se zahvaljujući nama i festivalima srodne sadržine – produkcija najkraćih filmova danas razvila do svojevrsnog umetničkog žanra. To potvrđuje uspešna saradnja sa mnogim autorima koji se kontinuirano bave jednominutnom formom: Robertom Dejvidom Dankanom, Nikolinom Santovac, Anabelom Kostom, Krisom Farbijem, Milicom Stojanović, Rezom Golčijem, Zoranom Ilićem, Pjer Iv Kalinom, Ileanom Gavinoser, Filipom Markovinovićem i mnogim drugima.

Iz ovogodišnje selekcije posebno bih preporučio domaće ostvarenje “In my Mind”, autorke Teodore Koledin, delo koje sadrži karakteristike dugometražnog filma briljantno postavljene u jedan minut filmskog trajanja. “In my Mind” ujedno predstavlja i glavnu odliku ovogodišnjeg jednominutnog programa: poetsko tumačenje fenomena protoka vremena. Ako postoji primer filma u kome je utisak u prostoru podređen dramskoj igri sa memorijom u vremenu to je ovo realistično ostvarenje o problemima mlade pojedinke u pokušaju pamćenja redovnih zadataka državne birokratije. Fobije i anksioznosti koje donosi tipična svakodnevica, prikazane su kao deo građanskih obrazaca i rituala koje ne moramo kategorički prihvatati već sa dozom humora i blažim merilima kritički sagledavati. A formalno gledano, “In my Mind” postavlja pitanje – zašto tražiti odgovore u avangardnim formama kada realizam nudi baš ona najizazovnija i najkonkretnija etička pitanja?
Danas, kada se čini da građansko društvo gubi identitet u haosu masovnih informacija, možemo očekivati sve veću potrebu za poetikom građanskog realizma i putokazima klasičnije umetničke percepcije. Sa druge strane, pojam društvene percepcije (kojim se u svojim eksperimentalnim ali i konvecionalnim delima bavio i sam Slavko Vorkapić) postavlja se kao presudno pitanje budućnosti filmske produkcije i njene komunikacije sa publikom. Zbog ovih a i mnogih drugih socio-kulturnih zapažanja, izborom naslova teme ovogodišnjeg festivala ne upućujemo na sinematičnost prošlog, koliko na serijsku, dramsku i realističnu budućnost tekućeg stoleća – Film i dvadeset prvi vek. In Vorky’s mind.

SELEKCIJA 2023

 1. Passage/Prolaz

režija/director: Filip Markovinović, Serbia,2023, Experimental

 1. I´m out

režija/director: Ileana Andrea Gómez Gavinoser, Argentina, 2022,Animation

 1. Seated

režija/director: Pierre Yves Clouin, France, 2022, Experimental film

 1. Empty blue

režija/director: Noomen Noomen, Tunisia,2021, Experimental

 1. P[]P C()RN

režija/director: Jonathan Riles, United States.2022, Experimental

 1. In the bush

režija/director: Chris Furby, United Kingdom,2022, Animation

 1. Reflection

režija/director: Tanya Vigel, Russian Federation, 2021, fiction

 1. N6MAA10816

režija/director: Kang Le, Taiwan,2022, Experimental

 1. Leaves

režija/director: Rob Terrestrial, United Kingdom, 2023, Animation

 1. 4913 Colors

režija/director: Tom Bessoir, United States,2020, Experimental

 1. Imagine life on plus eleven notes five degrees of celsius

režija/director:  Zoran Ilić, Serbia, 2023, Experimental

 1. Fog

režija/director: Mohammad Hossein Safari, Iran, Islamic Republic of, 2015, Documentary

 1. The Message

režija/director: Bruno Pavić, Croatia, 2022, Experimental

 1. Mirror

režija/director: Direk Bee, Philippines,2022, Experimental

 1. Water Wheels

režija/director: Ebba Jahn, Germany,2022, Documentary

 1. They are Bugging Me

režija/director: Marija Stanojević, Serbia, 2021, fiction

 1. World Chocolate Day

režija/director: Otto Logan, United States,2022, Animation

 1. On the other side of the window

režija/director: Dariusz Henka, Poland,2022, Documentary

 1. Tabloid Beauty Queen Apocalypse

režija/director: John Watson, Canada, 2022, Experimental

 1. Point of no return

režija/director: Lutz P. Kayser, Germany, 2022, Experimental

 1. Easily

režija/director: Dunja Janićijević, Serbia, 2021, Experimental

 1. Bride

režija/director: Reza Golchin, Iran, Islamic Republic of,2023, Experimental

 1. Man by the window

režija/director: Roman Sinitsyn, Russian Federation, 2022, fiction

 1. Again and again …

režija/director: Lutz P. Kayser, Germany, 2022, Experimental

 1. Pasillo

režija/director: David Castro González, Spain, 2021, fiction

 1. FLOCK

režija/director: Fiona Chen, United Kingdom, 2022, Animation

 1. Mortal Exam

režija/director: Erik Sellarés, Spain, 2023, fiction

 1. Fishlike

režija/directors: Adrien Blanchard, Тhéophile Farant, Matéo Grossi, Pablo Jegado, France, 2023, Animation

 1. Sirenhead

režija/director: Dale Zhou, United States,2021, Experimental

 1. Just a Walk

režija/director: Masoud Moein, Iran, Islamic Republic of,2022, Experimental

 1. In my mind

režija/director: Teodora Koledin,  Serbia,2023,  fiction

 1. Treeman

režija/director: Chris Furby, United Kingdom,2022, Animation

 1. Mom

režija/director: Aniez Atlas, Spain, 2023, fiction

 1. Beyond the known

režija/director: Gabriele Rossi , France,2022, Experimental

 1. Waterfall

režija/director: Kazuya Ashizawa, Japan,2023, Documentary

 1. The Body

režija/director: Nika Zhukova, Rimma Gefen, Israel,2022, Experimental

 1. Dushno

režija/director: Andrey Kryuchkov, Russian Federation,2022, Experimental

 1. April, somewhere

režija/director:  Hongxiang ZHOU, China, 2022, Experimental

 1. The Very Big Boy

režija/director: Pierre Yves Clouin, France, 2023,  Documentary

 1. Classroom

režija/director: Reza Golchin, Iran, Islamic Republic of, 2023, Experimental

 1. Alice in uncomfort zone

režija/director: Nikolina Santovac, Serbia,2023, Animation

 1. Strange Town Tonight

režija/director: Dustin Morrow, United States, 2023, Experimental

 1. Birdies

režija/director: David Ibernia Etayo, Spain,2021, Animation

 1. Baccy

režija/director: Pedro Nogueira, Portugal,2023, fiction

 1. Las notas de Juan

režija/director: Julián Cáneva, Argentina,2022, Experimental

 1. Where do they come from? (And where do they go?) – Police Car

režija/director: Christen Bach, Germany, 2021, Animation

 1. Data migration 1

režija/director: My Name Is Scot, Canada,2023, Experimental

 1. Terra Prometida/Promised Land

režija/director: Gunga Guerra, Brazil,2023, Animation

 1. Belongings and Surroundings

režija/director: Nichita Boico Gaghen, Israel, 2023, Experimental

 1. Sea of Problems

režija/director: Dani Micóids, Brazil, 2023, Animation

 1. Only That

režija/director. Darko Dragiša Trajanović,Serbia, 2023, Experimental

 1. The Self-Transformation of Fatback Freddy

režija/director: MCR/ELECTRIC OTTO, United States,2023,  Animation

 1. Swimmer

režija/director:  Zoran Ilić, Serbia, 2022, Animation

 1. Lost

režija/director: Masoud Moein, Iran, Islamic Republic of,2023, Experimental

 1. TikTort

režija/director: Reinhold Bidner, Austria,2022, Animation

 1. The Death Ox

režija/director: Serkan Aktaş, Turkey, 2022, Experimental

 1. Queda livre

režija/director: Julia Ro, Brazil,2023, Animation

 1. ATM Horror

režija/director.Neil Young, Austria/Poland, 2023, Experimental

 1. HN 30 second spec commercial

režija/director: Lukasz Wdowicz, Poland,2023, fiction

 1. Bad Joke

režija/director: Alexandra Dzhiganskaya, Austria,2021, Animation

 1. Digna

režija/director: Milica Slobodan Stojanović, Serbia,2023, Experimental

 1. Rack

režija/director: Mohammad Hossein Safari, Iran, Islamic Republic of,2021, Documentary

 1. Halloween

režija/director: Ana Kaučič, Slovenia, 2022, Animation

 1. Bottle

režija/director: Damian Gonzalez, United States,2022, Experimental

 1. In the Swim

režija/director: Chris Furby, United Kingdom,2022, animation

 1. Icicles

režija/director: Jeremy Newman, United States, 2023, Experimental

 1. Ignite

režija/director: Kang Le, Taiwan, 2023, Experimental

 1. Sisterly Love

režija/director: Thea Balich, Tom Knight, United Kingdom, 2023, Fiction

 1. Where do they come from? (And where do they go?) – Umbrella Car

režija/director: Christen Bach, Germany, 2021, Animation

 1. Bridge

režija/director: Andrew Payne, United Kingdom, 2023, Experimental

 1. Heartsick raving

režija/director: Katarina Kovjanić, Serbia, 2023, Animation

 1. Illumination

režija/director Szabina Péter, Hungary,2020, Experimental

 1. The Lovers

režija/director: Rimma Gefen, Israel,2022, Animation

74.Essence, Babe

režija/director: Robert David Duncan, Canada,2023, Experimental

75.Autumn

režija/director: Pierre Yves Clouin, France, 2022,  Experimental

 1. As the night

režija/director: Adam E. Stone, United States,2023, Experimental

 1. STAT1ONED

režija/director: Anne Gart , United Kingdom, 2023, Experimental

 1. About satin

režija/director: Anabela Costa,   France,2023, Animation

 1. Draught

režija/director: Weston Terray, United States,2022, Experimental

 1. 4:4

režija/director: Hongxiang Zhou, China,2021, Animation

 1. The Eyes

režija/director: Zlatko Milojičić, Serbia, 2023, Experimental