BALKANIMA

u saradnji sa Domom kulture Studentski grad- Novi Beograd

organizator: VORКI TIM RUMA

КULTURNI CENTAR “BRANA CRNČEVIĆ” RUMA, VELIКI HOL

ponedeljak 4. mart u 19.00 časova

ulaz slobodan

BALKANIMA

15. Evropski festival animiranog filma BALKANIMA je održan od 2. do 6. oktobra 2018. u Domu kulture „Studentski grad“ na Novom Beogradu.

Evropski festival animiranog filma Balkanima je prevashodno osnovan sa ciljem da pruži podršku razvoju srpske scene animiranog filma ali i da autore sa prostora Balkana uključi u savremene tokove i tendencije ove umetničke forme. Ideja za osnivanje potekla je od prvog umetničkog direktora festivala i njegovog tvorca, profesora Nikole Majdaka (1927-2013), jednog od pionira domaćeg animiranog filma. Animacija je danas sveprisutna pojava, ne samo kao deo filmske umetnosti i industrije, već i u sferi televizijskih i internet medija uz naravno, samostalan razvoj u okviru industrije kompjuterskih video igara i zaslužuje ozbiljniju podršku i pažnju javnosti. Dom kulture „Studentski grad“ je osnivač i organizator ovog jedinstvenog i neobičnog festivala.

Rumljani će imati prilku da vide sve nagrađene filmove sa 15. Festivala BALKANIMA

MAIN COMPETITION PROGRAM / GLAVNI TAKMIČARSKI PROGRAM

Jury / Žiri : Sébastien Sperer (France), Martina Meštrović (Croatia) i Dimitrije Vojnov (Serbia)

GRAND PRIX / GRAND PRI

Wicked Girl / Opaka devojčica

Ayce Kartal, 8:00, Француска / France

After serious deliberation Wicked Girl came out on top as the most well-rounded work in this edition of Balkanima. It treats a very serious subject with a great sense of homour and tastefully melds surprisingly high spirits with delicate emotions and touching memories. In terms of design, voice cast, pacing and overall animation it sets a high mark in this year’s selection so it comes as no surprise that it continues its highly successful festival run with this Grand Prix.

Nakon ozbiljnog većanja, Opaka devojčica popela se na vrh kao najcelovitiji rad u ovom izdanju Balkanime. Vrlo ozbiljna tema tretirana je sa sjajnim smislom za humor i ukusno spaja iznenađujuće vedar duh sa delikatnim osećanjima i dirljivim sećanjima. Kada je reč o dizajnu, glasovima, tempu i animaciji uopšte, ovaj film predstavlja vrhunac ovogodišnje selekcije i zato ne čudi što ovim gran-prijem nastavlja svoj veoma uspešan festivalski život.

SPECIAL MENTIONS / SPECIJALNA PRIZNANJA

SPECIAL MENTION for best visual expression

Cyclists / Biciklisti

Veljko Popović, 07:20, Хрватска, Француска / Croatia, France

Cyclists craftily appropriated the artwork of a famous Croat painter and provided it with a sense of humour in this multi-layered comedy of human condition and local mentality.

Biciklisti predstavljaju veštu aproprijaciju umetničkih radova poznatog hrvatskog slikara, dodaju im smisao za humor i prave od njih višeslojnu komediju ljudskog stanja i lokalnog mentaliteta.

SPECIAL MENTION for unique expression

Flood / Poplava

Malte Stein, 9:55, Немачка / Germany

Unique character design, twisted humour and weird animation envelope the viewer into strange atmosphere in this surrealist film which puts animation to good use.

Jedinstven dizajn likova, uvrnuti humor i čudna animacija uvlače gledaoce u čudnu atmosferu u ovom nadrealističkom filmu koji animaciju odlično koristi.

SPECIAL MENTION for best stop motion

Untravel / Neputovanja

Ana Nedeljković and Nikola Majdak jr., 09:25, Србија, Словачка / Serbia, Slovakia

This visually accomplished work combines extraordinary stop motion craft, imaginative character and production design with potent social activism.

Ovaj vizuelno zaokružen rad kombinuje izvanredno veštu stop-animaciju, maštovite likove i scenografiju sa potentnim društvenim aktivizmom.

SPECIAL MENTION for best animation

III (Impossible Figures and Other Stories) / Nemoguće figure i druge priče

Marta Pajek, 12:00, Пољска / Poland

This sensual film is poetic meditation about relationships. It is exceptionally well-executed through a good combination of 2D and 3D animation.

Ovaj senzualni film je poetska meditacija o vezama. Veoma je dobro napravljen putem odlične kombinacije 2D i 3D animacije.

STUDENT COMPETITION PROGRAM / STUDENTSKI TAKMIČARSKI PROGRAM

Jury / Žiri: Žarko Ivanov (Macedonia), Katrin Novaković (Croatia) i Vojin Vasović (Serbia)

Best Student Film / Najbolji film studentske selekcije

“Flower Found” / Cvet pronađen!

Jorn Leeuwerink, 6:46, Холандија / Netherlands

By using very funny, light and minimal expression, the author immerse us into the story of a small mouse searching for beauty. Repetitious light-motif music underlines the tragi-comic feeling that stays after the film. Jury univocally agrees that this story is up to any professional studio standard and deserves an award for best dramaturgy, animation and overall directing of the film.

Jako zabavan, lagan i sveden izraz autora nas brzo potpuno uvlače u priču o malenom mišu u potrazi za lepim. Repetativna-lajt motiv muzika pocrtava tragi-komičan osećaj koji ostaje za ovim filmom. Žiri se jednoglasno složio da ova priča, koje se ne bi postideo ni jedan profesionalni studio, zaslužuje najveće priznanje za dramaturgiju, animaciju i sveukupnu režiju filma.

SPECIAL MENTIONS / SPECIJALNA PRIZNANJA

Special mention for best animation

Tango of Longing / Tango želje

Marta Szymanska, 5:22, Пољска / Poland

Excellent control of the oil on canvas technique – authors succeed to invoke the passionate mood of a tango evening. The mood, the color palette and animation lead us through the story of loneliness, longing and of course – dancing.

Odlično vladanje tehnikom ulja na platnu – autori uspevaju da nam približe strastvenu atmosferu jedne tango večeri. Atmosfera, kolorit i animacija nas vrlo emotivno vode kroz ovu priču o samoći, čežnji i naravno – plesu.

Special mention for best directing

“Sweet Sweat” / Slatki znoj

Jung Hyun Kim, 6:13, Естонија / Estonia

Sweet Sweat is an exciting story about growing up, sexuality and signs of Oedipus complex. Director’s decisions are brave, inventive and precise all the way to the end, when the light turns on and we become aware of the reality.

“Slatki znoj” je uzbudljiva priča o sazrevanju, sexualnosti i pojavljivanju edipovog kompleksa. Rediteljska rešenja su hrabra, inventivna i precizno vodjenja sve do konačnog paljenja svetla i puštanja stvarnosti da dodje do naše svesti.

SAE institute award / Nagrada SAE institute

Astronomy / Astronomija

Tamara Bogovac, 3:00, Србија / Serbia

By using short and effective form, author plays with an astronomer Tatomir Andjelic’s documentary material. The transformation of geometrical forms skillfully immerse us into his world and imagination.

Autorka kratkom i efektnom formom proigrava dokumentarni materijal astronoma Tatomira Andjelića. Transformacija geometrijskih formi vešto nas uvlači u njegov svet i maštu.

Serbian animated film / Najbolji srpski animirani film

Jury/Žiri: Nikica Gilić

Musical Traumas / МУЗИЧКЕ ТРАУМЕ

Miloš Tomić, 10:26, Србија / Serbia

Ova se nagrada dodeljuje za izuzetno uspešno spajanje dokumentarnih svedočanstava, čarolije animiranog filma i muzičkih impresija, za unikatno putovanje iz sveta ličnih uspomena intervjuisanih bivših učenika u beskrajnu slobodu crteža i animacije inspirisanih muzikom.

This award goes for extremely succesfull combination of documentary testimonies, the magic of animated film and music impressions, for unique journey from the world of personal memories and interviews of former music students into the unlimited freedom of drawing and animations inspired by music.

CHILDREN’S PROGRAMME / DEČIJI PROGRAM

Kids jury/Dečiji žiri:

Bjanka Popović, San Petrović, Dora Jana Slijepčević, Senka Lazarevski, Mina Lazarevski

Best children film / Najbolji Dečiji film

STUFFED / PREPUNJEN

Elise Simoulin, Edouard Heutte, Marisa Di Vora Peixoto, Clotilde Bonnotte, Helena Bastioni, and Anna Komaromi

06:34, Француска / France

In a unique way, this film creates the struggle with demons inside us, where one cannot be a winner without a little help of friends. Visually rich and original work.

Film na osoben način dočarava borbu sa demonima u svakome od nas iz koje se ne može izaći kao pobednik bez pomoći prijatelja. Vizuelno raskošan i originalan rad.